Laidavimas, kaip vis populiarėjantis pagrindas atleisti kaltininką nuo baudžiamosios atsakomybės

Nutarimas nustraukti IT pagal laidavimą 2018-11 Įtariamieji bei kaltinamieji nusikalstamos veikos (baudžiamojo nusižengimo ar nusikaltimo) padarymu asmenys paprastai bylą tiriančių tyrėjų nėra informuojami, kad yra tokia galimybė būti atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Be abejo, jie ir neprivalo informuoti apie tai į bėdą papuolusio asmens, juolab baudžiamasis įstatymas, veikdamas inkviziciniu principu didžiąją dalimi ir savo esme turi ginti ir gina ne nusikaltimą padariusį asmenį, o valstybės santvarką, visuomenės saugumą ar tos visuomenės dalies – atskiro individo teisėtus interesus, gina pamatines žmogaus vertybes – gyvybę, sveikatą, asmens privatumą, turtą, nuosavybę ir t.t.
Tačiau ir baudžiamąjį įstatymą pažeidusiems asmenims nereikėtų iš karto nusivilti savimi ir aklai pasiduoti valstybės teisėsaugos institucijų ar atskiro tyrėjo (pareigūno) atliekančio tyrimą valiai. Turite žinoti ir savo teises, o pasinaudoti šiomis teisėmis gali būti net gi labai pravartu. Kaip jomis pasinaudoti Jums geriausiai patars tik šį procesą išmanantys specialistai – teisininkai (advokatai), kurie atstovautų Jus ikiteisminio tyrimo metu, o jei byla būtų perduota teismui – baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu teisme.
Taigi, grįžtam prie laidavimo. Kaip jau aprašyta mūsų puslapio skirsnyje „Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės“, atleidimo pagrindų Baudžiamasis kodeksas yra numatęs kelis. Populiariausi iš jų: atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius bei atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Visgi dažnais atvejais kai padaroma nusikalstama veika, ne visada būna tas tiesioginis nukentėjusysis, tarkim už vairavimą girtam kai nustatoma alkoholio kraujyje daugiau nei 1,5 promilių, jeigu nepadaryta tiesioginė žala kitiems asmenims. Žinoma, Teismo nuosprendyje Lietuvos Respublikos vardu Jums bus aiškiai parašyta, kad Jūs vairuodami neblaivūs pasikėsinote ne tik į savo, bet ir į kitų eismo dalyvių, visuomenės saugumą, padarėte šiurkštų KET pažeidimą ir t.t.. Taigi nukentėjusysis šiuo atveju būtų kaip ir visuomenės saugumas. Kaip gi su juo susitaikyti, kad nebūtų teismo ir būtumėte atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės? Taip, išankstinio susitaikymo taikyti nepavyks. Taip pat pasitaiko atvejų kai realiai nukentėjęs nuo nusikalstamos veikos asmuo tiesiog iš principo nenori susitaikyti su nusikalstamą veiką padariusiu asmeniu, nors žala jam ir atlyginta. Tokiu atveju laidavimas – pati realiausia galimybė išklikti nenuteistam.
Žinoma, laidavimas gali būti taikomas tikrai ne visais atvejais, o visų pirma laiduojamasis turi atitikti sąlygas, numatytas Baudžiamojo kodekso 40 straipsnyje – įvykdytas baudžiamasis nusižengimas, neatsargus arba nesunkus ar apysunkis tyčinis nusikaltimas; jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą; jeigu asmuo pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką; asmuo visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką; bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta; yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.
Taigi, jei manote, kad atitinkate bent kelias sąlygas, kreipkitės į mus, ir mes susipažinę su Jūsų situacija aiškiai išaiškinsime laidavimo galimybes. Svarbu pažymėti ir tai, kad net ir esant visoms išvardintoms sąlygoms, prokuroras ar teismas ne visais atvejais sutinka atleisti traukiamą baudžiamojon atsakomybėn asmenį pagal laidavimą, atsižvelgdami į kitas bylos aplinkybes, kaip pvz., nusikalstamą veiką padariusio asmens asmenybės bruožus, biografiją, administracinį baustumą praeityje, netinkamas laiduotojo savybes ir kt.
Svarbu paminėti, kad laidavimas gali būti taikomas tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek bylą perdavus teismui, tačiau pirmuoju atveju procedūra dažniausiai žymiai paprastesnė ir užtrunka trumpesnį laiką, todėl dėl teisinės pagalbos (atstovavimo byloje) patariame kreiptis kuo anksčiau. Pirmiau minėtoje stadijoje taikant laidavimą, nebūtina tiesiogiai dalyvauti teismo posėdyje nei laiduotojui, nei laiduojamajam, viską padarysime už Jus, gi bylą perdavus teismui, į bylos posėdį kviečiamas ne tik įtariamasis, bet ir laiduotojas, kuris dažnais atvejais teisme turi pateikti (įvardinti) veiksmus, kuriais darys teigiamą poveikį laiduojamam asmeniui. Apie šiuos veiksmus ir galimybes apskritai būti tinkamam laiduotojui advokatas aptars su potencialiu laiduotoju dar prieš teismo posėdį, patars, kaip daryti teigiamą įtaką, kad traukiamas atsakomybėn asmuo ateityje nedarytų nusikalstamų veikų.
Dažnas paklaus, kas bus laiduotojui jei jo laiduojamasis pakartotinai padarys nusikalstamą veiką? Atsakome: ogi nieko, tik kitą kartą galimai būsit vertinamas kaip netinkamas būti laiduotoju, be to laidavimo terminas yra skiriamas nuo metų iki trejų, taigi ne visą gyvenimą. Žinoma, yra atvejų kai laidavimą taiko su piniginiu užstatu, tuomet asmeniui pakartotinai padarius nusikalstamą veiką – laiduotojas šio užstato netenka. Mūsų praktikoje nepasitaikė tokių atvejų, kai buvo pareikalauta užstato, tačiau iš teismų praktikos matyti, kad toks užstatas dažniausiai skiriamas iki 1000 eurų, tai daug ar mažai – vertinti Jums.
Taigi, net ir padarę nusikalstamą veiką, galite likti neteistu asmeniu, jei tinkamai pasinaudosite savo teisėmis bei laiku kreipsitės dėl teisinės pagalbos.

Parašė |2019-01-15T12:15:47-02:00sausio 15th, 2019|Be kategorijos|0 komentarų

PIRMINĖ KONSULTACIJA NEMOKAMAI!

Norėdami plačiau sužinoti apie mūsų teikiamas teisines paslaugas ar gauti pirminę profesionalaus teisininko ar advokato teisinę konsultaciją, prašome užpildyti žemiau esančią užklausos formą.
NORIU NEMOKAMOS KONSULTACIJOS
close-link