TEISĖS VAIRUOTI ATĖMIMO TERMINO SUTRUMPINIMAS

Ar galima sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą?

Taip, tokia galimybė yra. Tiems vairuotojams, kurie kelių eismo taisyklių pažeidimą padarė dar iki 2016 metų gruodžio 31 dienos, iki šiol galioja teisės vairuoti gražinimo anksčiau laiko tvarka, numatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau ATPK) 329 straipsnyje.

Nagrinėjamu atveju teismas asmeniui, kuriam nuobauda buvo skirta iki naujojo Administracinių nusižengimų kodekso (toliau ANK) įsigaliojimo, taiko ATPK 329 straipsnio normas, kadangi jos švelnina veiką padariusio asmens teisinę padėtį. ATPK 329 str. numatyta, kad „Jeigu asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, vidaus vandenų transporto priemonę arba teisė medžioti ar užsiimti žvejyba, teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo, nuobaudą paskyręs organas (pareigūnas), gavęs asmens prašymą, gali, praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, o kai tokia teisė atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip pat gavęs ir Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažymą, sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą”.

Tiems, kas pažeidimą padarė po 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus ANK, šia įstatymu numatyta privilegija pasinaudoti jau nėra galimybės, tačiau iš anksto nusiminti nereikėtų.

Naujajame kodekse išliko galimybė dar prieš nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą, kreiptis su prašymu į bylą nagrinėsiančią instituciją (policiją ar teismą, priklausomai nuo administracinio nusižengimo pobūdžio) dėl švelnesnės nei įstatymu numatyta administracinio poveikio priemonės taikymo. ANK 34 straipsnio 5 dalis numato, kad „Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas) kiekvieną savo sprendimą privalo motyvuoti. Administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusios institucijos (pareigūno) sprendimą sankcionuoja apylinkės teismo teisėjas“.

Reikia pažymėti, kad neabejotinai bylą nagrinėsianti institucija nėra linkusi taip lengvai administracinio poveikio priemonę švelninti ar jos neskirti, tačiau mūsų įmonės teisininkai turi pakankamai daug praktikos tokio pobūdžio bylose, rengiant prašymus, surenkant visą reikalingą medžiagą, pateikiant svarius argumentus, apskundžiant institucijų, įgaliotų priimti sprendimus, netenkinantį Jus nutarimą, todėl padarysime viską, siekiant Jums padėti.

Šiuo atveju svarbiausia nedelsti, nes prašymas dėl švelnesnės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės taikymo turi būti paduodamas dar prieš bylos nagrinėjimą arba vėliausiai bylos nagrinėjimo metu. Jeigu jau pavėlavote kreiptis su tokiu prašymu, tai taip pat dar ne viskas. Priėmus Jūsų atžvilgiu nepalankų nutarimą, jį per dvidešimt dienų nuo įteikimo dienos dar galite apskųsti teismui (jei nutarimą priėmė policija – apylinkės teismui, jei apylinkės teismas – apygardos teismui). TAIGI, JEI SUSIDŪRĖTE SU ŠIA PROBLEMA IR JUMS REIKIA PAGALBOS – SUSISIEKITE SU MUMIS KUO SKUBIAU.

Parašė |2018-12-11T05:13:02-02:00gruodžio 11th, 2018|Be kategorijos|0 komentarų

PIRMINĖ KONSULTACIJA NEMOKAMAI!

Norėdami plačiau sužinoti apie mūsų teikiamas teisines paslaugas ar gauti pirminę profesionalaus teisininko ar advokato teisinę konsultaciją, prašome užpildyti žemiau esančią užklausos formą.
NORIU NEMOKAMOS KONSULTACIJOS
close-link